:::

การอุดหนุนค่าประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าทะเบียนบ้าน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
การอุดหนุนค่าประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าทะเบียนบ้าน
การอุดหนุนค่าประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าทะเบียนบ้าน
ตี : 172
วันที่ : 2017/9/20
อัปเดต : 2017/9/20 下午 03:35:00

สำหรับให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีปัญหาทางด้านการเงิน(รวมไปถึงจีน ฮ่องกง มาเก๊า)ได้ยื่นขออุดหนุนค่าประกันสุขภาพถ้วนหน้าก่อนการเข้าทะเบียนบ้าน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ต้องการให้ได้รับการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนได้จะต้องเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านและเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือน้อยปานกลาง (รวมถึงหม้ายที่แต่งงานใหม่และผู้ที่หย่าแล้วต้องเลี้ยงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะลำพังในไต้หวัน) สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านจะรับเงินอุดหนุนค่าประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้เต็มจำนวน ส่วนผู้มีรายได้น้อยปานกลางที่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านจะได้รับเงินอุดหนุนค่าประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้1/2

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนของโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถสอบถามได้ที่0800-030-598

Was this information helpful? Yes    No