:::

[หัวข้อการให้กำเนิดบุตร]อยากมีบุตรไร้กังวล รัฐบาลมีการอุดหนุนแสนอุ่นใจ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
[หัวข้อการให้กำเนิดบุตร]อยากมีบุตรไร้กังวล รัฐบาลมีการอุดหนุนแสนอุ่นใจ
[หัวข้อการให้กำเนิดบุตร]อยากมีบุตรไร้กังวล รัฐบาลมีการอุดหนุนแสนอุ่นใจ
ตี : 305
วันที่ : 2017/9/20
อัปเดต : 2017/9/20 下午 02:47:00

ปัจจุบันนี้มีเด็กที่เกิดจากครอบครัวของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพิ่มมากขึ้น สำหรับพี่น้องผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เพิ่งแต่งเข้ามาที่ไต้หวัน มักจะกังวลเรื่องอุปสรรคทางภาษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งยังต้องตั้งครรภ์ในไม่ช้า ทำให้ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร อีกทั้งการตั้งครรภ์ ให้กำเนิดบุตรต่างก็ต้องใช้เวลาและความเอาใจใส่มาก แม้แต่คุณแม่มือใหม่ที่อาศัยอยู่ในไต้หวันยังต้องยุ่งเป็นพัลวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ รัฐบาลจึงมีการให้เงินอุดหนุนหลายรายการและการตรวจสุขภาพ เพื่อช่วยให้ดูแลลูกๆต่อไปได้


กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการได้เผยแพร่ “แผนการอุดหนุนการตรวจสุขภาพสตรีก่อนการตั้งครรภ์สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

รัฐบาลได้จัดให้มี “แผนการอุดหนุนการตรวจสุขภาพสตรีก่อนการตั้งครรภ์สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”เพื่อดูแลสตรีที่ยังไม่ได้เข้าโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า รักษาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ ทารกในครรภ์ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนการคลอดบุตร ซึ่งการตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์เป็นมาตรการดูแลสุขภาพที่สำคัญอย่างหนึ่งของการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ ส่งผลดีต่อความปลอดภัยของมารดาและทารก สตรีตั้งครรภ์ที่เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ควรเตรียมสำเนาทะเบียบ้าน บัตรต่างด้าว หรือเอกสารเดินทางตัวจริงเป็นต้นและยื่นขอรับการบริการได้ที่อนามัยประจำท้องที่ เขต หรืออำเภอที่พักอาศัย

เพื่อให้ข้อมูลระหว่างและหลังการตั้งครรภ์ให้กับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ และลดอุปสรรคทางด้านภาษา กรมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการจึงได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และคู่มือสุขภาพเด็กขึ้นหลายภาษา (จีนอังกฤษ จีนเวียดนาม จีนอินโดนีเซีย จีนไทย และจีนกัมพูชา) หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ “ตั้งครรภ์สุขภาพดีสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”


แหล่งข้อมูล:
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ - แผนการอุดหนุนการตรวจสุขภาพสตรีก่อนการตั้งครรภ์สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า


รัฐบาลมีการให้เงินอุดหนุนสำหรับให้กำเนิดและเลี้ยงดูบุตร เพื่อต้อนรับชีวิตใหม่

เงินอุดหนุนสำหรับให้กำเนิดและเลี้ยงดูบุตรเป็นเงินที่ให้เพียงครั้งเดียวเมื่อบิดามารดาทีการแจ้งเกิดที่สำนักงานทะเบียน โดยจะเรียงลำดับตามสถานะทางการเงินและรายการเงินอุดหนุนของรัฐบาลแต่ละท้องถิ่น(เมือง)หรือเขต(อำเภอ ตำบล) พร้อมทั้งนำทรัพยากร (เช่นงบประมาณจากรัฐ เงินอุดหนุน หรือเงินบริจาค) ในการคัดเลือกผู้รับเงินอุดหนุน (โดยมักมีข้อกำหนดของการจดทะเบียนบ้าน) และจำนวนเงินอุดหนุนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องที่ โดยอ้างอิงจากประกาศของหน่วยงานรัฐของแต่ละท้องถิ่นเป็นหลัก


แหล่งที่มาของข้อมูล:
กองสำนักงานทะเบียน กระทรวงมหาดไทย – สวัสดิการส่งเสริมการให้กำเนิดบุตรสำหรับผู้ที่มีวัยอันควรสำหรับรัฐบาลในเมือง(ชนบท)ประจำปี2017

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – เงินอุดหนุนการให้กำเนิดบุตร

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว – เงินอุดหนุนการให้กำเนิดบุตรและเลี้ยงดูบุตรมีความแตกต่างกันอย่างไร?


กรมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการได้จัดทำ “เว็บไซต์ดูแลสตรีตั้งครรภ์” และ “สายด่วนให้คำปรึกษาสำหรับมารดาตั้งครรภ์” 0800-870-870」

กรมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการตระหนักถึงสุขภาพและความรู้ที่ต้องการสำหรับสตรีตั้งครรภ์และครอบครัว เพื่อให้สตรีและครอบครัวเข้ามาใช้บริการอย่างเต็มที่ มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลสตรีตั้งครรภ์ จัดตั้ง “เว็บไซต์ดูแลสตรีตั้งครรภ์ http://mammy.hpa.gov.tw” “แอพดูแลครรภ์ออนไลน์ 0800-870-870” “แฟนเพจที่เกี่ยวข้องกับสตรีตั้งครรภ์” เป็นต้น ให้บริการตรวจสุขภาพของทารกและมารดาก่อนและหลังคลอด การอบรมการให้นมบุตรเป็นต้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาตรวจสอบได้ที่ “เว็บไซต์ดูแลสตรีตั้งครรภ์”


กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ได้จัดทำ “เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลนกให้บุตร” เพื่อช่วยหาความสุขให้กับคุณ!

“เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลนกให้บุตร” (https://ibaby.mohw.gov.tw/) เป็นบริการตรวจสอบข้อมูลครบวงจรในที่เดียว โดยให้ข้อมูลตั้งแต่การแต่งงาน ตั้งครรภ์ คลอดบุตร สวัสดิการและข้อมูลการศึกษาของทารกแรกเกิด เด็กวัยเรียน วัยรุ่น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่พบเจอ นอกจากนี้เว็บไซต์นี้ยังมีหลากหลายภาษาทั้งจีน อังกฤษ และเวียดนาม เราไม่ได้มีเฉพาะข้อมูลระหว่างการตั้งครรภ์เท่านั้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเข้าไปตรวจสอบได้ที่ “เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลนกให้บุตร”


ขั้นตอนระหว่างการแต่งงาน ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรมักมีเรื่องราวน้อยใหญ่มากมายที่ทำให้บิดามารดายุ่งกันเป็นพัลวัน รัฐบาลซึ่งต้องการเพิ่มอัตราการให้กำเนิดบุตรและช่วยลดแรงกดดันของบิดามารดามือใหม่ โดยการเพิ่มเงินอุดหนุนการให้กำเนิด ให้คำปรึกษาในในหัวข้อการเลี้ยงดู คุณจึงไม่ควรพลาดสิทธิ์ที่คุณพึงได้รับ

Was this information helpful? Yes    No