:::

Hỗ trợ chi phí bảo hiểm y tế cư dân mới trước khi lập hộ tịch

nhãn
vị tríTaiwan
Hỗ trợ chi phí bảo hiểm y tế cư dân mới trước khi lập hộ tịch
Hỗ trợ chi phí bảo hiểm y tế cư dân mới trước khi lập hộ tịch
Lượt : 232
Ngày : 2017/9/19
Cập nhật : 2017/9/19 下午 05:01:00

Đối với cư dân mới kinh tế kém (bao gồm Đại lục, khu vực Hồng Kong, Ma Cao) xin hỗ trợ phí bảo hiểm, hỗ trợ gia đình nghèo trước khi lập hộ tịch, giảm bớt gánh nặng nộp phí bảo hiểm y tế.

Đối tượng hỗ trợ là cư dân mới trước khi lập hộ tịch của hộ thu nhập thấp, hộ thu nhập trung bình thấp phù hợp Luật cứu trợ xã hội (bao gồm người góa bụa chưa tái hôn và li hôn tự nuôi dưỡng con cái chưa thành niên tại Đài Loan) ,mức hỗ trợ là toàn bộ số tiền phải tự chi trả của phí bảo hiểm y tế toàn dân đối với Cư dân mới trước khi lập hộ tịch của hộ thu nhập thấp, và ½ số tiền bảo hiểm tự chi trả đối với cư dân mới trước khi lập hộ tịch của hộ thu nhập trung bình thấp.

Nếu có vấn đề gì về việc hỗ trợ phí bảo hiểm y tế, có thể gọi điện đến 0800-030-598

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không