:::

Vụ án con cái chưa thành niên bị bố mẹ (hoặc người thân) mang đi khỏi nhà mất tích

nhãn
vị tríTaiwan
Vụ án con cái chưa thành niên bị bố mẹ (hoặc người thân) mang đi khỏi nhà mất tích
Vụ án con cái chưa thành niên bị bố mẹ (hoặc người thân) mang đi khỏi nhà mất tích
Lượt : 253
Ngày : 2017/9/19
Cập nhật : 2017/9/19 下午 04:58:00

Hôn nhân với người nước ngoài và hôn nhân giữa hai bờ đã trở thành hiện tượng phổ biến, khi hôn nhân xảy ra biến cố, thường dẫn tới hai bên tranh chấp quyền giám hộ con cái chưa thành niên, thậm chí một trong hai bên bố hoặc mẹ mất liên lạc với con cái của họ hoặc bị từ chối gặp mặt, ảnh hưởng tới quyền lợi trẻ em và thiếu niên.

Để tránh người dân xin cứu giúp nhiều kênh không có tác dụng, Bộ Phúc lợi Y tế thiết lập “Trung tâm quản lý dữ liệu trẻ em thanh thiếu niên mất tích” làm nơi liên hệ, thống nhất thụ lý vụ án, vấn đề liên quan có thể gọi 0800-049-880.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không