:::

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ผ่านภาพเคลื่อนไหวฝู่จง 15 เมืองซินเป่ย

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Government
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ผ่านภาพเคลื่อนไหวฝู่จง 15 เมืองซินเป่ย
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ผ่านภาพเคลื่อนไหวฝู่จง 15 เมืองซินเป่ย
ตี : 167
วันที่ : 2017/8/30
อัปเดต : 2017/8/30 下午 05:08:00

ลูกหลานของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรภาพเคลื่อนไหวของฝู่จง 15 เมืองซินเป่ย ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องแสดงเอกสารประจำตัวที่ยืนยันตนได้ (เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรแสดงถิ่นที่อยู่ เป็นต้น) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำกัดท่านละ 1 รอบ แต่ละรอบรองรับคนได้ 30 ท่านเท่านั้น

เวลา:วันที่ 1 กันยายน ปีค.ศ.2017 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม ปีค.ศ. 2017 (ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์เวลา 13:00น. และ 16:00น.)
ติดต่อขอทราบวิธีการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่:(02)2968-3600


Was this information helpful? Yes    No