:::

หลักสูตรอบรมอาสาสมัครผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มาเป็นนักเล่านิทานประจำพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุตั้นสุ่ยในเมืองซินเป่ย (Tamsui Historical Museum)

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Government
หลักสูตรอบรมอาสาสมัครผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มาเป็นนักเล่านิทานประจำพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุตั้นสุ่ยในเมืองซินเป่ย (Tamsui Historical Museum)
หลักสูตรอบรมอาสาสมัครผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มาเป็นนักเล่านิทานประจำพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุตั้นสุ่ยในเมืองซินเป่ย (Tamsui Historical Museum)
ตี : 221
วันที่ : 2017/8/30
อัปเดต : 2017/8/30 下午 05:07:00

เราจะมีการนำเสนอพัฒนาการทางวัฒนธรรมของตั้นสุ่ยผ่านสิ่งพิมพ์ของพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุตั้นสุ่ยเมืองซินเป่ย ผสมผสานกับการเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กๆ เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เกิดความสนใจ และเข้ามาเป็นนักเล่านิทานรุ่นใหม่ มาร่วมกันเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของเราให้คงอยู่สืบไป

วิธีการติดต่อ:มิสเตอร์หลัว (02)26212830 ต่อ 236


Was this information helpful? Yes    No