:::

ကျားယိမြို့သားဖွားကျန်းမာရေးဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှု

Label
LocationTaiwan
Hit : 110
Date : 2017/8/11
Updated : 2017/8/11 下午 03:59:00

နိုင်ငံသားသစ်အမျိုးသမီးများကို ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသ
တင်းများသိရှိနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ကျားယိမြို့အရှေ့နှင့်အ
နောက်ဇုန်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများတွင် တနင်္လာနေ့နှင့်ဗုဒ္ဓ
ဟူးနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံသားသစ်များသားဖွားကျန်းမာ
ရေးဘာသာပြန်များထားရှိပြီး ဘာသာပြန်ပေးသောဝန်
ဆောင်မှုပေးပါတယ်။အလိုရှိသူများ လာရောက်အသုံးပြုဖို့
ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။

ဝန်ဆောင်ပေးသောနေရာဖုန်းနံပတ်က အောက်ပါအတိုင်း
ဖြစ်ပါတယ်။

ကျားယိမြို့အရှေ့ဇုန်ကျန်းမာရေးဆေးခန်း : 05-2750423

ကျားယိမြို့အနောက်ဇုန်ကျန်းမာရေးဆေးခန်း :
05-2337255

Was this information helpful? Yes    No