:::

“ထိုင်နန်အလုပ်ရှာရလွယ်” အလုပ်လျှောက်ခြင်း၊လုပ်သား

Label
LocationTaiwan
“ထိုင်နန်အလုပ်ရှာရလွယ်” အလုပ်လျှောက်ခြင်း၊လုပ်သား
“ထိုင်နန်အလုပ်ရှာရလွယ်” အလုပ်လျှောက်ခြင်း၊လုပ်သား
Hit : 145
Date : 2017/8/11
Updated : 2017/8/11 下午 03:01:00

ထိုင်နန်မြို့အစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအလုပ်ရရှိ
ရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးစင်တာမှ “ထိုင်နန်အလုပ်ရှာရလွယ်”
ဆိုတဲ့APPကို တည်ထောင်ထားပါတယ်။ဒီAPPကို Android
、iOSနှင့်Windowsဖုန်းများတွင်သုံးလို့ရပါတယ်။ဤနည်း
ဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်များအလုပ်ရှာရာတွင် လွယ်ကူစေပြီး အ
လုပ်ရှာရာတွင်အစိုးရရဲ့အရင်းအမြစ်များကိုလဲ ပိုမိုသိရှိစေပါ
တယ်။

အောက်ပါလင့်ခ်တွင် APPကိုဒေါင်းလို့ရပါတယ်။
http://job.tainan.gov.tw/app/

Was this information helpful? Yes    No