:::

ဖင်တုံးမြို့နယ် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်း မဲ

Label
LocationTaiwan
ဖင်တုံးမြို့နယ် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်း မဲ
ဖင်တုံးမြို့နယ် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်း မဲ
Hit : 244
Date : 2017/8/11
Updated : 2017/8/11 下午 02:58:00

ဖင်တုံးမြို့နယ်အစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဖင်တုံး
မြို့နယ်နေ အသက်၃၀-၆၉နှစ်အတွင်းရှိအမျိုးသမီးများက
ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၆/၁၀/၃၁ ရက်နေ့မတိုင်ခင် ဒေသအ
သီးသီးကကျန်းမာရေးဆေးခန်းများ(သို့)ကျန်းမာရေးအာမခံ
ရုံးနှင့်ပူးပေါင်းသောဆေးရုံများတွင် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ
သွားရောက်စစ်ဆေးသူများ မဲဖောက်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ရှိပါ
တယ်။သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးသည့်ဖောင်တွင် လိပ်
စာနေရာ၌ “ဖင်တုံးမြို့နယ်” ဟုဖြည့်ရုံဖြင့် မဲနိုက်ခွင့်ရှိပါပြီ။ဤ
နည်းဖြင့်ပြည်သူများ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးရာတွင်
ပိုမိုပါဝင်ချင်လာအောင် ပြုလုပ်သည်။

အသေးစိပ်သတင်းကို ဖင်တုံးမြို့နယ်ဒေသအသီးသီး
မှကျန်းမာရေးဆေးခန်းများ(သို့)ဖင်တုံးမြို့နယ်အစိုးရကျန်း
မာရေးဝန်ကြီးဌာနဖုန်း : 08-7370002 လို်င်းခွဲ 150~155
သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။

Was this information helpful? Yes    No