:::

ထိုင်ကျုံးမြို့အလုပ်သမားရေးရာတက္ကသိုလ်

Label
LocationTaiwan
Hit : 111
Date : 2017/8/11
Updated : 2018/3/20 下午 02:09:00

ထိုင်ကျံုးမြို့အလုပ်သမားရေးရာတက္ကသိုလ်မှ အလုပ်
သမားလုပ်သားများကို အလုပ်တစ်ဘက်နှင့်ကျောင်းတက်
ခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့အသိပညာစွမ်းရည်ကို တိုးမြှင့်စေရန်ရည်ရွယ်
၍ အလုပ်သမားများလုပ်ငန်းခွင်စွမ်းရည်တိုးမြှင့်ရေးသင်
တန်း(၆)မျိုးကို ခွဲခြားစီမံခဲ့ပါတယ်။

အသက်(၁၅)နှစ်ပြည့်ပြီး ထိုင်ကျံုးမြို့တွင်အလုပ်လုပ်
သော(သိုု့)အိမ်ထောင်စုဇယားဝင်ထားသော လက်ရှိအလုပ် လုပ်နေသူများ သင်တန်းတက်ရောက်ကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်ပါ
တယ်။

အသေးစိပ်သတင်းများကို : 04-22805517 သို့ဆက်မေးပါ။

Was this information helpful? Yes    No