:::

ကောင်းရှုံမြို့အစိုးရရဲ့ အလုပ်အကိုင်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း

Label
LocationTaiwan
Hit : 108
Date : 2017/8/11
Updated : 2017/8/11 下午 02:52:00

ကောင်းရှံုမြို့အစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန
အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးလေ့ကျင့်ရေးစင်တာမှ နိုင်ငံသား
သစ်များလုပ်ငန်းခွင်ကျင်လည်ရေးတိုးမြှင့်စေရန် ကူ
ညီပံ့ပိုးမှာဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသူ
များကို အခမဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။

မေးမြန်းလိုသည်များရှိလျှင် :

၁။ ကောင်းရှံုမြို့အစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန အ
လုပ်အကိုင်ရရှိရေးလေ့ကျင့်ရေးစင်တာ
ဖုန်း 07-7330823 လိုင်းခွဲ 202~209

စင်တာရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်http://www.ktec.gov.tw/
မှာလဲ အသိပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

“ထိုင်ဝမ်အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး”ဝက်ဘ်ဆိုက်
http://www.taiwanjobs.gov.tw/
၂။ အခြားဌာနကသင်တန်းသတင်းများကို : အလုပ်သ
မားဝန်ကြီးဌာန လုပ်သားလုပ်အားဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်
စီကောင်းဖင်ဖုန်တုံရုံးခွဲ
http://kpptr.wda.gov.tw/


Attachment List

  1. DMFile size:283 KB
Was this information helpful? Yes    No