:::

ရှင်းပေမြို့အစိုးရ ဖူကျုံး15 နိုင်ငံသားသစ်အနီမေးရှင်းထိ

Label
LocationTaiwan
ရှင်းပေမြို့အစိုးရ ဖူကျုံး15 နိုင်ငံသားသစ်အနီမေးရှင်းထိ
ရှင်းပေမြို့အစိုးရ ဖူကျုံး15 နိုင်ငံသားသစ်အနီမေးရှင်းထိ
Hit : 99
Date : 2017/8/11
Updated : 2017/8/11 下午 02:49:00

နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ သက်ဆိုင်ရာသက်သေခံ
စာရွက်စာတမ်းများ(အိမ်ထောင်စုဇယား၊မှတ်ပုံတင်၊ယာယီ
နေထိုင်ခွင့်ကတ်…)ကိုပြနိုင်ရင် ဖူကျံုး15အားလပ်ရက်အနီ
မေးရှင်းDIYသင်တန်းကို အခမဲ့တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။တစ်
ဦးလျှင်တစ်ပွဲသာနာမည်စာရင်းပေးနိုင်ပြီး တစ်ပွဲလျှင်လူဦး
ရေ(၃၀)ပဲ လက္ခံပါတယ်။

အချိန် : ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၆/၉/၁ မှ ၁၀၆/၁၀/၃၁ ထိ
(အပတ်စဉ်ရဲ့ အာလပ်ရက်တိုင်းညနေ၁နာရီမှ၄နာ
ရီထိ)
နာမည်စာရင်းပေးလိုပါက : (02)2968-3600 သို့ဆက်ပါ။

Was this information helpful? Yes    No