:::

ရှင်းပေမြို့ပြတန့်ရွှေရှေးဟောင်းပြတိုက် နိုင်ငံသားသစ်ပုံပြင်

Label
LocationTaiwan
ရှင်းပေမြို့ပြတန့်ရွှေရှေးဟောင်းပြတိုက် နိုင်ငံသားသစ်ပုံပြင်
ရှင်းပေမြို့ပြတန့်ရွှေရှေးဟောင်းပြတိုက် နိုင်ငံသားသစ်ပုံပြင်
Hit : 128
Date : 2017/8/11
Updated : 2017/8/11 下午 02:47:00

ရှင်းပေမြို့ပြတန့်ရွှေရှေးဟောင်းပြတိုက်မှထုတ်ဝေ
သောစာအုပ်များဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်ညီအမများကို တန့်ရွှေ
ဒေသရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ပုံပြင်များကို မိဘနှင့်သားသ
မီးအတူဖတ်ရှုသင်ယူခြင်းနည်းဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်ညီအမများ
စိတ်ဝင်စားလာပြီး ထိုမှတဆင့် ပုံပြင်ပြောစေတနာဝန်ထမ်း
မျိုးဆက်သစ်များဖြစ်လာအောင် လေ့ကျင့်ပေးပြီး ယဉ်ကျေး
မှုအမွေအနှစ်များကို တွင်ကျယ်အောင် အတူတကွကြိုးစား
သွားကြရအောင်။
က်သွယ်နည်း : Mr Luo (02)26212830လိုင်းခွဲ
236

Was this information helpful? Yes    No