:::

နန်ထိုမြို့နယ်အစိုးရမှ စိတ်၊ကိုယ်ခန္ဓာချို့ယွင်းသူများအ

Label
LocationTaiwan
Hit : 133
Date : 2017/8/11
Updated : 2017/8/11 下午 02:44:00

နန်ထိုမြိို့နယ်အစိုးရမှ စိတ်ဝေဒနာရောပါသည်များအ
တွက်ဆေးကုခနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာချို့ယွင်းသူများအတွက်လိုအပ်
သောအထောက်အကူကိရိယာများဝယ်ယူရာမှာ ထောက်ပံ့
ငွေများပေးပါတယ်။နန်ထိုမြို့နယ်တွင်အိမ်ထောင်စုဇယားဝင်
ထားပြီး တကယ်လဲနေထိုင်တဲ့ စိတ်၊ကိုယ်ခန္ဓာချို့ယွင်းစာ
စောင်ကိုင်ဆောင်ထားသူများ(သို့)စိတ်၊ကိုယ်ခန္ဓာချို့ယွင်း
သက်သေခံစာရွက်ရှိသူများကို ထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်ပါ
တယ်။ဒါ့အပြင် တစ်နှစ်အတွင်း ရက်ပေါင်း183ရက်နှင့်အ
ထက် ပြည်တွင်းတွင်နေထိုင်ပြီး ဒီထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်နဲ့
ကိုက်ညီသူများကို ထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဒီထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အသေးစိပ်
သတင်းများကို နန်ထိုမြို့နယ်အစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန
(Health Bureau,Nantou County Government)ဝက်ဘ်
ဆိုက်တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

Was this information helpful? Yes    No