:::

သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ကုသခြင်း

Label
LocationTaiwan
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ကုသခြင်း
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ကုသခြင်း
Hit : 199
Date : 2017/8/11
Updated : 2017/8/11 下午 02:42:00


“လှည့်လည်ကြည့်ရှု၊သွန်ပစ်၊ရှင်းလင်း၊ပွတ်
တိုက်”ဆိုတဲ့အဆင့်လေးဆင့်ကို ထိထိရောက်ရောက်
ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရောဂါသယ်ပိုးသောခြင်များ မ
ဖြစ်ဖွားအောင်ကာကွယ်ကြပါ။

၁။ “လှည့်လည်ကြည့်ရှု” : အိမ်တွင်း၊အိမ်ပြင်ရေအိုင်
နိုင်မယ်ထင်သောနေရာများကို သေချာလှည့်
လည်ကြည့်ရှုပါ။

၂။ “သွန်ပစ်” : ရေအိုင်နေ၊ရေစုနေတာမြင်လျှင် သွန်
ပစ်ပါ။အသုံးမလိုသောအိုးခွက်များကို ပြန်လည်
သုံးစွဲနိုင်ရန်ခွဲခြားစွန့်ပစ်ခြင်း(သို့)ရေမစုနိုင်
အောင်မှောက်ထားပါ။

၃။ “ရှင်းပစ်” : ရေစုနိုင်သောကိရိယာများကို အသုံးမ
လိုလျှင်စွန့်ပစ်ပါ။ချန်ထားမယ်ဆိုရင် သန့်ရှင်း
အောင်ဆေးကျောပါ။

၄။ “ပွတ်တိုက်” : ကိရိယာတွင်ခြင်ဥများမကျန်အောင်
ပွတ်တိုက်ပြီး နောက်ရေထပ်အိုင်ပြီး ခြင်များထပ်
မဖွားနိုင်အောင် မှောက်ထား(သို့)သိမ်းထားပါ။

Was this information helpful? Yes    No