:::

ထိုင်တုံးမြို့နယ် နိုင်ငံသားသစ်များရဲ့ အိမ်တွင်းရေးဝန်

Label
LocationTaiwan
Hit : 125
Date : 2017/8/11
Updated : 2017/8/11 下午 02:41:00

ထိုင်တုံးမြို့နယ် နိုင်ငံသားသစ်များရဲ့အိမ်တွင်း
ရေးဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို“ထိုင်တုံးမြို့ကျုံးကြံ့လမ်း အမှတ်(103)ဒုတိယထပ်”ကို ပြောင်းသွားပါပြီ။နိုင်ငံ
သားသစ်ညီအမများ အားလပ်ချိန်တွင် အိမ်သစ်သို့အ
လည်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။

ထိုင်တုံးမြို့နယ် နိုင်ငံသားသစ်များရဲ့အိမ်တွင်းရေးဝန်
ဆောင်မှုစင်တာဝက်ဘ်ဆိုက် :
http://www.tcfsa.org.tw/
ဖုန်းနံပတ် : 089-320051、၊320081

ပါ။

Was this information helpful? Yes    No