:::

မြောင်လိမြို့နယ် သားဖွားထောက်ပံ့ငွေလျှောက်ထားခြင်း

Label
LocationTaiwan
Hit : 117
Date : 2017/8/11
Updated : 2017/8/11 下午 02:37:00

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၆/၇/၁ နောက်ပိုင်းဖွားမြင်
သောသား၊သမီးရတနာများ မြောင်လိမြို့နယ်ရှိ အိမ်
ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရုံးအသီးသီးမှာမွေးစာရင်းသွင်းပြီး
(သို့)ပထမဆုံးအကြိမ်အိမ်ထောင်စုဇယားဝင်တဲ့မွေး
ကင်းစကလေးငယ်များရဲ့မိဘထဲမှာ မိခင်(သို့)ဖခင်
တစ်ဦးဦးရဲ့အိမ်ထောင်စုက မြောင်လိမြို့နယ်မှာဖြစ်
ပြီးအိမ်ထောင်စုဇယားဝင်ပြီးတစ်နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူ
များ(မိခင်(သို့)ဖခင်ကမြောင်လိမြို့နယ်မှာအိမ်ထောင်
စုဇယားဝင်တဲ့ရက်မှစ၍ ကလေးမွေးဖွားတဲ့ရက်အထိ)
သားဖွားထောက်ပံ့ငွေ ၆၆၀၀ယွမ် လျှောက်ထားနိုင်ပါ
တယ်။

သားဖွားထောက်ပံ့ငွေပမာဏအပြောင်းအလဲရှိခဲ့
ရင် မြောင်လိမြို့နယ်အစိုးရမှထုတ်ပြန်တာက အဓိက
ပါ။

Was this information helpful? Yes    No