:::

Phục vụ thông dịch viên đảm bảo vệ khỏe sinh sản thành phố Gia nghĩa

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuChiayi City Government
Lượt : 131
Ngày : 2017/8/11
Cập nhật : 2017/8/11 下午 02:33:00

Để cung cấp thông tin điều trị y tế liên quan đến phụ nữ Cư dân mới,Sở y tế khu Đông và khu Tây thành phố Gia Nghĩa, vào sáng ngày thứ 2 và thứ 4 có bố trí thông dịch viên đảm bảo sức khỏe sinh sản cư dân mới phục vụ phiên dịch, hoan nghênh sử dụng.

Điện thoại cứ điểm phục vụ như sau:
Sở Y tế khu Đông thành phố Gia Nghĩa:05-2750423
Sở Y tế khu Tây thành phố Gia Nghĩa:05-2337355

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không