:::

Thông tin hoạt động Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Đào Viên

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuTaoyuan City Government
Lượt : 163
Ngày : 2017/8/11
Cập nhật : 2017/8/11 下午 02:29:00

Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Đào Viên cung cấp một loạt các khóa học đa nguyên như buổi tọa đàm, hoạt động tương tác, xem phân tích phim ảnh , hoan nghênh đến website chính thức của Trung tâm (http://family.tycg.gov.tw),Facebook (https://www.facebook.com/tycfamily) hoặc gọi điện theo số 03-3366885#12~28 để có được thông tin mới nhất.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không