:::

Hoạt động rút thăm trúng thưởng xét nghiệm Pap smear huyện Bình Đông

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuPingtung County Government
Hoạt động rút thăm trúng thưởng xét nghiệm Pap smear  huyện Bình Đông
Hoạt động rút thăm trúng thưởng xét nghiệm Pap smear huyện Bình Đông
Lượt : 147
Ngày : 2017/8/11
Cập nhật : 2017/8/11 下午 02:26:00

Cục Y tế chính quyền huyện Bình Đông để tăng cường ý nguyện kiểm tra sàng lọc Pap smear , tất cả phụ nữ hiện sinh sống tại huyện Bình Đông và tuổi từ 30 đến 69, trước ngày 31 tháng 10 năm 2017 đến Sở Y tế các nơi hoặc bệnh viện phòng khám có bảo hiểm y tế tiếp nhận xét nghiệm Pap smear , phiếu xin xét nghiệm Pap smear điền nơi hiện cư trú (huyện Bình Đông) là có được tư cách rút thăm trúng thưởng.


Nội dung cụ thể hãy tìm hiểu tại Sở Y tế các địa phương huyện Bình Đông hoặc Cục Y tế chính quyền huyện Bình Đông, điện thoại tư vấn: 08-7370002 máy nhánh 150~155

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không