:::

Đại học lao động thành phố Đài Trung

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Lượt : 131
Ngày : 2017/8/11
Cập nhật : 2018/3/20 下午 02:07:00

Đại học lao động thành phố Đài Trung để khích lệ các bạn lao động thông qua tiến tu tại chức bổ sung tri thức kỹ năng, đã quy hoạch 6 khóa học chính nâng cao kỹ năng làm việc dành cho người lao động.
Hoan nghênh người đang làm việc đủ 15 tuổi trở lên, có hộ tịch hoặc nơi làm việc tại Đài Trung sôi nổi đăng ký tham gia!
Nội dung cụ thể xin hãy gọi số:04-22805517

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không