:::

Hoạt động quảng bá trải nghiệm hình ảnh động Cư dân mới khóa 15 tại Phủ Trung thành phố Tân Bắc

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Hoạt động quảng bá trải nghiệm hình ảnh động Cư dân mới khóa 15 tại Phủ Trung thành phố Tân Bắc
Hoạt động quảng bá trải nghiệm hình ảnh động Cư dân mới khóa 15 tại Phủ Trung thành phố Tân Bắc
Lượt : 178
Ngày : 2017/8/11
Cập nhật : 2017/8/11 下午 02:18:00

Trẻ em Cư dân mới tham gia vào khóa học DIY hình ảnh động ngày nghỉ lần thứ 15 tại Phủ Trùng, chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân liên quan (như bản sao sổ hộ tịch, chứng minh thư, thẻ cư trú..)có thể miễn phí tham gia hoạt động trải nghiệm, mỗi người giới hạn đăng ký một buổi, mỗi buổi tối đa 30 người.

Thời gian: Ngày 1/9/2017 đến 31/10/2017 (1h đến 4h chiều ngày nghỉ mỗi tuần)
Điện thoại hỏi phương thức đăng ký :(02)2968-3600

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không