:::

Bồi dưỡng tình nguyện viên của câu chuyện Cư dân mới tại Bảo tàng cổ vật Đạm Thủy thành phố Tân Bắc

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Bồi dưỡng tình nguyện viên của câu chuyện Cư dân mới tại Bảo tàng cổ vật Đạm Thủy thành phố Tân Bắc
Bồi dưỡng tình nguyện viên của câu chuyện Cư dân mới tại Bảo tàng cổ vật Đạm Thủy thành phố Tân Bắc
Lượt : 103
Ngày : 2017/8/11
Cập nhật : 2017/8/11 下午 02:17:00

Thông qua tác phẩm xuất bản của Bảo tàng cổ vật Đạm Thủy thành phố Tân Bắc, giới thiệu câu chuyện phát triển văn hóa Đạm Thủy tới chị em cư dân mới, kết hợp phương thức học tập cha mẹ con cái cùng đọc sách, khơi gợi sự quan tâm của chị em Cư dân mới, đồng thời tuyển sinh đào tạo thành tình nguyện viên câu chuyện Thế hệ mới, cùng nhau quảng bá tài sản văn hóa.

Phương thức liên hệ: Ông La (02)26212830 máy nhánh 236

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không