:::

Khóa học bồi dưỡng năng lực quản lý tài chính thành phố Tân Bắc

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuNew Taipei City Library
Khóa học bồi dưỡng năng lực quản lý tài chính thành phố Tân Bắc
Khóa học bồi dưỡng năng lực quản lý tài chính thành phố Tân Bắc
Lượt : 145
Ngày : 2017/8/11
Cập nhật : 2017/8/11 下午 02:14:00

Thư viện thành phố Tân Bắc hợp tác với Quỹ Pearl S. Buck, cung cấp khóa học kiến thức ghi sổ sách, tài chính, dự trữ và bảo hiểm cho cư dân mới, trở thành cao thủ quản lý tài chính, hoan nghênh đăng ký tham gia !
Thời gian:
1.Khóa học ghi sổ sách : ngày 2/9//2017, 16/9/2017, 14/10/2017, 28/10/2017 và 11/11 và 09/12 /2017 (thứ 7) 09:00-12:00
2.Khóa học bồi dưỡng năng lực quản lý tài chính: ngày 2/9//2017, 16/9/2017, 14/10/2017, 28/10/2017 và 11/11 /2017 (thứ 7) 13:30-16:30

Địa điểm: Trụ sở chính thư viện thành phố Tân Bắc

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không