:::

Chính quyền huyện Nam Đầu cho phép xin dụng cụ hỗ trợ điều trị y tế dành cho người khuyết tật

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuNantou County Government
Lượt : 193
Ngày : 2017/8/11
Cập nhật : 2017/8/11 下午 02:12:00

Chính quyền huyện Nam Đầu cung cấp hỗ trợ kinh phí điều trị y tế và chi phí mua dụng cụ hỗ trợ điều trị y tế, đối tượng hỗ trợ là người có hộ tịch và thực tế sống tại huyện Nam Đầu, có sổ tay khuyết tật hoặc chứng nhận khuyết tật , hơn nữa trong 1 năm gần nhất sống ở trong nước vượt quá 183 ngày đạt tiêu chuẩn hỗ trợ của Biện pháp này.

Nội dung liên quan đến phương án này hãy xem tại website Cục y tế chính quyền huyện Nam Đầu.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không