:::

Phòng chống sốt xuất huyết

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuKeelung City Government
Phòng chống sốt xuất huyết
Phòng chống sốt xuất huyết
Lượt : 134
Ngày : 2017/8/11
Cập nhật : 2017/8/11 下午 02:11:00

Thực sự thực hiện bốn bước “Tuần tra, Đổ hết, vệ sinh, quét dọn”, không có nguồn sinh sôi, thì không có muỗi truyền bệnh.
1.“Tuần tra”: thường xuyên và tỉ mỉ tuần tra bình chứa có thể tích nước trong, ngoài nhà ở.
2.“Đổ”: Đổ hết bình chứa tích nước , những đồ không cần có thể phân loại hoặc đặt ngược.
3.“Vệ sinh”: giảm thiểu bình chứa, dụng cụ để lại đều cần vệ sinh triệt để.
4.“Quét dọn”: loại bỏ trứng muỗi vằn, thu dọn hoặc đặt ngược không tiếp tục tích nước nuôi muỗi.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không