:::

Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới huyện Đài Đông

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuTaitung County Government
Lượt : 181
Ngày : 2017/8/11
Cập nhật : 2017/8/11 下午 02:10:00

Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới huyện Đài Đông chuyển đến địa chỉ mới “Tầng 2 số 103 đường Trung Chính thành phố Đài Đông”, hoan nghênh chị em Cư dân mới có thời gian đến thăm ngôi nhà mới !

Website Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới huyện Đài Đông:http://www.tcfsa.org.tw/
Điện thoại phục vụ:089-320051、320081

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không