:::

Xin trợ cấp sinh con huyện Miêu Lật

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMiaoli County Government
Lượt : 197
Ngày : 2017/8/11
Cập nhật : 2017/8/11 下午 02:09:00

Trẻ sơ sinh sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 2016,đồng thời hoàn thành đăng ký sinh hoặc đăng ký hộ tịch lần đầu tại Sở hộ chính huyện Miêu Lật, bố hoặc mẹ trẻ sơ sinh đó đã đăng ký hộ tịch tại Huyện Miêu Lật 1 năm trở lên (bắt đầu tính từ ngày bố hoặc mẹ của trẻ sơ sinh đó chuyển vào huyện Miêu Lật đến ngày trẻ sơ sinh trào đời) có thể xin trợ cấp sinh con 6.600 Đài tệ.
Số tiền trợ cấp sinh cón nếu thay đổi, thì căn cứ vào Thông báo của chính quyền huyện Miêu Lật.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không