:::

กิจกรรมจับฉลากรางวัลของผู้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเมืองผิงตง

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลPingtung County Government
กิจกรรมจับฉลากรางวัลของผู้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเมืองผิงตง
กิจกรรมจับฉลากรางวัลของผู้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเมืองผิงตง
ตี : 260
วันที่ : 2017/8/11
อัปเดต : 2017/8/11 下午 01:59:00

เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กรมอนามัยเมืองผิงตงจึงขอเชิญสตรีที่มีอายุ 30-69 ปีและมีถิ่นฐานอยู่ในเมืองผิงตงเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็วปากมดลูกที่สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมการประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกแห่งก่อนวันที่ 31 ตุลาคม ปีค.ศ.2017 ผู้ที่กรอกที่อยู่ปัจจุบันที่ “เมืองผิงจง” จะมีสิทธิ์เข้าร่วมการจับฉลากรับรางวัล

โปรดติดต่อสถานีอนามัยทุกแห่งในเมืองผิงตงหรือติดต่อกรมอนามัยเมืองผิงตง โทร:08-7370002 ต่อ 150~155。

Was this information helpful? Yes    No