:::

การป้องกันโรคไข้เลือดออก

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลKeelung City Government
การป้องกันโรคไข้เลือดออก
การป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตี : 345
วันที่ : 2017/8/11
อัปเดต : 2017/8/11 下午 01:47:00

เพื่อป้องกันไม่ให้มีแหล่งเพาะพันยุงซึ่งเป็นสาเหตุของโรค โปรดดำเนินการตาม 4 ขั้นตอนต่อไปนี้ “สำรวจ เท กำจัด ขัด”
1.“สำรวจ” :หมั่นสำรวจภาชนะที่อาจมีแหล่งน้ำขังภายในบ้าน
2.“เท” :เทน้ำที่ขังอยู่ในภาชนะทิ้ง ให้คว่ำหรือคัดแยกประเภทภาชนะที่ไม่ใช้
3.“กำจัด” :ลดจำนวนภาชนะ และทำความสะอาดภาชนะที่เหลือให้สะอาด
4.“ขัด” :ล้างทำความสะอาดหรือวางคว่ำเพื่อทำลายลูกน้ำยุงลาย และไม่ให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอีก

Was this information helpful? Yes    No