:::

ยื่นเบิกเบี้ยเลี้ยงการให้กำเนิดบุตร เมืองเหมียวลี่

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMiaoli County Government
ตี : 131
วันที่ : 2017/8/11
อัปเดต : 2017/8/11 下午 01:42:00

เด็กทารกที่เกิดใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปี 2017 เป็นต้นไปและแจ้งเกิดที่สำนักงานทะเบียนเมืองเหมียวลี่ หรือเด็กทารกเกิดใหม่ที่แจ้งเข้าทะเบียนบ้านใหม่ หรือบิดามารดามีการจดทะเบียนบ้านที่เมืองเหมียวลี่ครบหนึ่งปีขึ้นไป (นับตั้งแต่วันที่บิดาหรือมารดาแจ้งย้ายเข้าเมืองเหมียวลี่จนถึงวันที่เด็กทารกเกิด) จะสามารถยื่นเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงเป็นจำนวนเงิน 6,600 ดอลล่าร์ไต้หวัน
หากมีการปรับแก้ไขเงินชดเชยสำหรับการให้กำเนิดบุตร ให้ดูจากประกาศของรัฐบาลเมืองเหมียวลี่เป็นหลัก

Was this information helpful? Yes    No