:::

“Lớp phụ đạo thích ứng cuộc sống Cư dân mới”năm 2017 của chính quyền thành phố Cơ Long bắt đầu đăng ký

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKeelung City Government
“Lớp phụ đạo thích ứng cuộc sống Cư dân mới”năm 2017 của chính quyền thành phố Cơ Long bắt đầu đăng ký
“Lớp phụ đạo thích ứng cuộc sống Cư dân mới”năm 2017 của chính quyền thành phố Cơ Long bắt đầu đăng ký
Lượt : 166
Ngày : 2017/7/4
Cập nhật : 2017/7/4 下午 04:16:00

Chính quyền thành phố Cơ Long mở lớp phụ đạo thích ứng cuộc sống Cư dân mới, nội dung môn học có tiếng Đài thực dụng, trang điểm đơn giản, nghệ thuật hoa trong cuộc sống và giáo dục thiên chức làm cha mẹ, hoan nghênh đăng ký tham gia !

Lớp 2 đang chiêu sinh

Thời gian: từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 1 tháng 9 năm 2017 (thứ 4, thứ 6) 13:30-15:30

Địa điểm: Tòa nhà hành chính khu An Lạc (10F., No.164, Sec. 2, Anle Rd., Anle Dist., Keelung City)

Khóa học tham gia miễn phí, số lượng có hạn, đăng ký đến khi hết chỉ tiêu, nội dung cụ thể hãy hỏi : (02)2431-1954 cô Tạ hoặc Sở hộ chính các khu thành phố Cơ Long.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không