:::

“Thú vui quản lý tài sản dành cho cha mẹ con cái năm 2017”

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew immigration group
“Thú vui quản lý tài sản dành cho cha mẹ con cái năm 2017”
“Thú vui quản lý tài sản dành cho cha mẹ con cái năm 2017”
Lượt : 116
Ngày : 2017/7/4
Cập nhật : 2017/7/4 下午 04:14:00

Quỹ Pearl S. Buck thành phố Đài Bắc và Trạm phục vụ thành phố Đài Bắc Sở Di Dân tổ chức “Thú vui quản lý tài sản dành cho cha mẹ con cái năm 2017”, nội dung hoạt động bao gồm khóa học dự trữ, ghi sổ, kế hoạch tiền tiêu vặt…Hoan nghênh gia đình Cư dân mới và con em của họ (lớp 4 tiểu học trở lên đến lớp 3 trung học cơ sở) đăng ký tham gia.

Thời gian: 23/7, 06/8, 17/9/2017

Địa điểm: Trạm phục vụ thành phố Đài Bắc Sở Di Dân (11F., No.15, Guangzhou St., Zhongzheng Dist., Taipei City)

Hoạt động tham gia miễn phí, nội dung cụ thể hãy gọi :(02)2504-8088#21 gặp chuyên viên Vương

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không