:::

“Khóa học giáo dục phát triển gia đình vợ chồng trẻ hạnh phúc” thành phố Đài Nam bắt đầu đăng ký

nhãn
vị trí
“Khóa học giáo dục phát triển gia đình vợ chồng trẻ hạnh phúc” thành phố Đài Nam bắt đầu đăng ký
“Khóa học giáo dục phát triển gia đình vợ chồng trẻ hạnh phúc” thành phố Đài Nam bắt đầu đăng ký
Lượt : 120
Ngày : 2017/6/30
Cập nhật : 2017/6/30 下午 01:42:00

Thông qua khóa học tuyên truyền hướng dẫn giáo dục gia đình, khiến hai người kết hôn có sự hiểu biết sâu sắc , tiến tới học tập tương tác với nhau với thái độ và mô hình trao đổi đúng đắn.

Thời gian: Ngày 18 tháng 7 đến 19 tháng 12 năm 2017, 9:00-12:30

Địa điểm:Đội chuyên cần thành phố Đài Nam Sở Di Dân (6F., No.701, Sec. 1, Ximen Rd., West Central Dist., Tainan City)

Hoạt động tham gia miễn phí, số lượng có hạn, đăng ký đến khi hết chỉ tiêu, nội dung cụ thể hãy gọi đường dây: (06) 2937641#21-22 chuyên viên Trần, nhân viên xã hội Quách .

Danh sách đính kèm

  1. DMDung lượng:306 KB
Thông tin này có hữu ích không? Có    Không