:::

လူကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်း

Label
LocationTaiwan
Hit : 118
Date : 2017/6/23
Updated : 2017/6/23 下午 05:32:00

လူကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်းရဲ့နည်းလမ်းများ

၁ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ဖိစီးခြင်း၊ခြိမ်းချောက်ခြင်း၊ကြည့်
ကြပ်ခြင်း(အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ဆိုင်ရာစာရွက်စာ
တမ်းများကိုသိမ်းဆည်းခြင်း၊အဝင်အထွက်စောင့်
ကြည့်ခြင်း၊သွားလာရန်နယ်ပယ်သတ်မှတ်ခြင်း)
နည်းများဖြင့်ကူးသန်းခြင်း

၂ လိမ်လည်တဲ့နည်းဖြင့်ကူးသန်းခြင်း(မင်္ဂလာအတု
ဆောင်ခြင်း၊အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လစာဖြင့်ဆွဲ
ဆောင်လိမ်လည်ခြင်း)

၃ တရားမဝင်တဲ့နည်းဖြင့်ဝင်လာတဲ့သူ၊တရားမဝင်နေ
ထိုင်နေသူ(သို့)စကားမပေါက်လို့အကူညီမတောင်း
နိုင်(သို့)ဘယ်မှာအကူညီတောင်းရမယ်မှန်းမသိတဲ့
သူတွေ ဒီလူတွေရဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူ
ပြီး လိမ်လည်ကူးသန်းခြင်း

၄ ဆေး၊ပရိယာယ်ဖြင့်ဖြားယောင်းခြင်း(သို့)ကာယကံ
ရှင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒမပါပဲ အခြားနည်းများဖြင့်
ကူးသန်းခြင်း


ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်(သို့)ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကသူငယ်
ချင်းတွေလူကုန်ကူးခံရရင် အောက်ပါဖုန်းလိုင်းကို
ဆက်သွယ်ပါ။

၁ လူကုန်ကူးစစ်ဆေးရေးဖုန်းလိုင်း
၀၂-၂၃၈၈-၃၀၉၅(ဖုန်းမြည်လျှင်ကျွန်ုပ်ကိုလာ
ကယ်ပါ။)

၂ ၁၉၅၅(နိုင်ငံခြားလုပ်အားလုပ်သားများ၂၄နာရီအ
ကြံပေးကာကွယ်ရေးဖုန်းလိုင်း)(သို့)၁၁၀

Was this information helpful? Yes    No