:::

နိုင်ငံသားသစ်များစိတ်ဝင်စားကြသော ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှတ်ပုံ တင်ရရှိနိုင်ရန် စောင့်ဆိုင်းချိန်ဆိုင်ရာဥပဒေများ ရှင်းလင်း ပြောဆိုခြင်း

နိုင်ငံသားသစ်များစိတ်ဝင်စားကြသော ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှတ်ပုံ တင်ရရှိနိုင်ရန် စောင့်ဆိုင်းချိန်ဆိုင်ရာဥပဒေများ ရှင်းလင်း ပြောဆိုခြင်း
နိုင်ငံသားသစ်များစိတ်ဝင်စားကြသော ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှတ်ပုံ တင်ရရှိနိုင်ရန် စောင့်ဆိုင်းချိန်ဆိုင်ရာဥပဒေများ ရှင်းလင်း ပြောဆိုခြင်း
Hit : 145
Date : 2017/6/23
Updated : 2017/9/21 上午 10:33:00

ယခုလက်ရှိတော့ နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဘက်များ ထိုင်
ဝမ်နိုင်ငံတွင် တရားဝင်ဆက်တိုက်သုံးနှစ်နေထိုင်ပြီး
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားပြီးလျှင် တစ်နှစ်
အတွင်းပြည်ပသို့ထွက်သွားခြင်းမရှိပါက အခြေချနေ
ထိုင်လို့ရပါပြီ။တရုတ်ပြည်မှအိမ်ထောင်ဘက်များကျ
တော့ မှီခိုနေထိုင်ခွင့်နဲ့လေးနှစ်နေထိုင်ပြီး ကြာရှည်
နေထိုင်ခွင့်နဲ့နှစ်နှစ်နေထိုင်ပြီးမှ အခြေချနေထိုင်ခွင့်
လျှောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအတိုဆုံးစောင့်
ဆိုင်းချိန်ပါ။ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကို“ထိုင်ဝမ်နှင့်တရုတ်
ပြည်မှတိုင်းသူပြည်သားများဆိုင်ရာဥပဒေ”နှင့်“နိုင်ငံ
သားဥပဒေ”များတွင် ပါရှိပါသည်။ဆိုင်ရာဌာနတွေက
တော့ အလုပ်အမှုဆောင်ရုံး ပြည်မရေးရာကောင်စီနှင့်
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန(အိမ်ထောင်စုဇယားရုံး)တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

Was this information helpful? Yes    No