:::

Hải quan Đài Bắc cung cấp dịch vụ đăng ký lên máy bay trước tại khu vực nội thành của metro sân bay

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaipei Customs, CA, MOF
Hải quan Đài Bắc cung cấp dịch vụ đăng ký lên máy bay trước tại khu vực nội thành của metro sân bay
Hải quan Đài Bắc cung cấp dịch vụ đăng ký lên máy bay trước tại khu vực nội thành của metro sân bay
Lượt : 167
Ngày : 2017/6/23
Cập nhật : 2017/6/23 下午 04:24:00

Hải quan Đài Bắc mở quầy phục vụ tại nhà ga Đài Bắc dành cho metro sân bay (A1) và cung cấp dịch vụ đăng ký lên máy bay trước tại khu vực nội thành của metro sân bay.

Cung cấp dịch vụ khai báo thông quan những hàng hóa mà du khách mang theo dưới đây:

1.Sản phẩm tạm thời cho phép thông quan và bảo thuế.

2.Đăng ký ngoại tệ (du khách xuất nhập cảnh mang theo ngoại tệ (vượt quá giá trị tương đương 1 vạn USD)hoặc Đài tệ (vượt quá 10 vạn Đài tệ) ra nước ngoài , có thể đăng ký tại quầy phục vụ hải quan).

3.Sản phẩm chế phẩm của công ước thương mại quốc tế

4.Sản phẩm trong nước đến triển lãm ở nước ngoài

Du khách có vấn đề gì đối với thủ tục khai báo thông quan xuất cảnh, hãy tới website hải quan Đài Bắc(http://taipei.customs.gov.tw)tra tìm, hoặc gọi điện đến số :02-23312861

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không