:::

Giới thiệu sơ lược thuế quốc gia và thuế địa phương

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuHualien County Government
Giới thiệu sơ lược thuế quốc gia và thuế địa phương
Giới thiệu sơ lược thuế quốc gia và thuế địa phương
Lượt : 208
Ngày : 2017/6/23
Cập nhật : 2017/6/23 下午 04:19:00

Kết cấu thuế hiện hành của nước ta theo quy định của Hiến pháp và quy định luật phân chia thu chi tài chính, chia làm 2 loại : thuế nhà nước (thuế trung ương) và thuế thành phố trực thuộc trung ương , huyện (thị) (thuế địa phương)

Thu nhập từ thuế là nguồn tài chính quan trọng nhất chi tiêu cho các chính sách của chính phủ, người dân đóng thuế theo luật, chính phủ mới có thể thúc đẩy xây dựng công nhiều hơn, mang đến phúc lợi cho toàn dân.

Danh sách đính kèm

  1. DMDung lượng:1 MB
Thông tin này có hữu ích không? Có    Không