:::

Tiếp thị về giáo trình có nhiều hạn chế, thận trọng mua hãy “Dừng lại, xem xét, lắng nghe ”

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Tiếp thị về giáo trình có nhiều hạn chế, thận trọng mua hãy “Dừng lại, xem xét, lắng nghe ”
Tiếp thị về giáo trình có nhiều hạn chế, thận trọng mua hãy “Dừng lại, xem xét, lắng nghe ”
Lượt : 186
Ngày : 2017/6/23
Cập nhật : 2017/6/23 下午 04:12:00

Tranh chấp hoàn phí của giáo trình kỹ thuật số nhiều, phương thức tiếp thị của nhà kinh doanh vô cùng đa dạng, có một số lừa nói rằng được nhân viên cơ quan chính phủ tuyên truyền, có một số tự xưng là khóa học dành cho học sinh được các giáo viên trường học quan tâm, có một số mượn danh nghĩa tổ chức hoạt động công ích dành cho cha mẹ con cái để tạo cơ hội tiếp thị.

Nhân viên bảo vệ người tiêu dùng nhắc nhở người tiêu dùng: nắm chắc thời gian suy nghĩ quyết định 7 ngày (thường gọi là giai đoạn đánh giá), cần “Dừng lại, xem xét, lắng nghe ” .“Dừng lại” không nên mua đồ vội vàng ; “Xem xét” – đọc kỹ hợp đồng mới ký kết ; “Lắng nghe” – thu thập nhiều thông tin về người kinh doanh.

Nếu có tranh chấp tiêu dùng, hãy khiếu nại trực tuyến https://appeal.cpc.ey.gov.tw/WWW/Default.aspx

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không