:::

Kiểm tra sức khỏe thẩm mỹ làm đẹp cơ thể miễn phí ?

Kiểm tra sức khỏe thẩm mỹ làm đẹp cơ thể miễn phí ?
Kiểm tra sức khỏe thẩm mỹ làm đẹp cơ thể miễn phí ?
Lượt : 303
Ngày : 2017/6/23
Cập nhật : 2017/6/23 下午 04:10:00

Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, kiến nghị người tiêu dùng mua sản phẩm bằng cách thức đến gặpgiao dịch cần đặc biệt chú ý nội dung dưới đây:

1.Giữ thái độ tiêu dùng có lý trí, trước khi ký hợp đồng, cần yêu cầu xem xét toàn bộ sản phẩm đã mua, đồng thời nhờ người kinh doanh liệt kê từng mục nội dung và số tiền.

2.Trước khi chưa hoàn toàn hiểu về dịch vụ hoặc chi tiết các mục sản phẩm mà người kinh doanh cung cấp, không được tự tháo dỡ hoặc đồng ý cho người kinh doanh thay mình tháo niêm dỡ sản phẩm.

3.Có nghi ngờ về chuyến thăm giao dịch, hãy nắm chắc thời gian suy nghĩ quyết định (trong vòng 7 ngày sau khi ký hợp đồng) nhanh chóng thực hiện quyền hủy hợp đồng bằng thư xác nhận pháp lý.

4.về tiêu dùng, hãy khiếu nại trực tuyến: https://appeal.cpc.ey.gov.tw/WWW/Default.aspx

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không