:::

Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới thành phố Cao Hùng

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKaohsiung City Government
Lượt : 155
Ngày : 2017/6/23
Cập nhật : 2017/6/23 下午 04:06:00

Chính quyền thành phố Cao Hùng lập 5 Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới, cung cấp dịch vụ tư vấn, chăm sóc thăm nom, quản lý từng trường hợp và thường xuyên tổ chức các hoạt động mang tính phúc lợi, xây dựng dịch vụ chăm sóc và phụ đạo đa dạng hóa.

Điện thoại liên hệ liên quan hãy tìm hiểu tại các Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không