:::

บริการเช็คอินล่วงหน้าที่รถไฟฟ้าสนามบินสถานีไทเป

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaipei Customs, CA, MOF
บริการเช็คอินล่วงหน้าที่รถไฟฟ้าสนามบินสถานีไทเป
บริการเช็คอินล่วงหน้าที่รถไฟฟ้าสนามบินสถานีไทเป
ตี : 179
วันที่ : 2017/6/23
อัปเดต : 2017/6/23 下午 04:02:00

รถไฟฟ้าสนามบินสถานีไทเป(A1) ได้จัดให้มีเคาน์เตอร์บริการและเปิดให้มีการเช็คอินล่วงหน้าที่ได้รถไฟฟ้าสนามบินในเมือง

นักท่องเที่ยวขาออกที่พกสิ่งของดังที่ระบุต่อไปนี้ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนำออกนอกประเทศ
1.สิ่งของที่อนุญาตให้ผ่านชั่วคราวหรือสินค้าปลอดภาษี
2.จดทะเบียนเงินตราต่างประเทศ(นักท่องเที่ยวที่เข้าออกประเทศโดยพกเงินตราต่างประเทศ(เกิน1หมื่นดอลล่าร์สหรัฐ)หรือเงินดอลล่าร์ไต้หวัน(เกิน1แสนดอลล่าร์ไต้หวัน)สามารถไปยังเคาน์เตอร์ของกรมศุลกากรเพื่อลงทะเบียน)
3.ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชหรือสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
4.ผลิตภัณฑ์ในประเทศที่นำไปใช้ในงานจัดแสดงในต่างประเทศ


หากนักท่องเที่ยวมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าต้องสำแดง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ทางการของเมืองไทเป(http://taipei.customs.gov.tw)หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:02-23312861

Was this information helpful? Yes    No