:::

คำอธิบายเรื่องจำนวนปีในการยื่นขอรับบัตรประจำตัวประชาชนไต้หวันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
คำอธิบายเรื่องจำนวนปีในการยื่นขอรับบัตรประจำตัวประชาชนไต้หวันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
คำอธิบายเรื่องจำนวนปีในการยื่นขอรับบัตรประจำตัวประชาชนไต้หวันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
ตี : 164
วันที่ : 2017/6/23
อัปเดต : 2017/6/23 下午 03:26:00

เมื่อคู่สมรสชาวต่างชาติที่ผ่านการโอนสัญชาติและอาศัยอยู่ในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี โดยไม่มีการออกจากไต้หวันอย่างน้อย 1 ปีจะได้รับใบถิ่นที่อยู่ ส่วนคู่สมรสชาวจีนจะยื่นได้ก็ต่อเมื่อติดตามญาติ(เป็นเวลา4ปี) และพำนักถาวร(เป็นเวลา2ปี) ก็จะมีสิทธิ์ยื่นขอมีถิ่นที่อยู่ โดยข้อกำหนดนี้อ้างอิงจาก “กฎความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและสาธารณรัฐประชาชนจีน” และ “พระราชบัญญัติสัญชาติ” โดยมีคณะกรรมการสาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงบริหาร และสำนักงานทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง

Was this information helpful? Yes    No