:::

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองเกาสง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลKaohsiung City Government
ตี : 119
วันที่ : 2017/6/23
อัปเดต : 2017/6/23 下午 03:25:00

รัฐบาลเมืองเกาสงได้จัดตั้งศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ขึ้นทั้งสิ้น 5 แห่ง โดยมีบริการให้คำปรึกษา เยี่ยมเยียนตามบ้าน ดูแลช่วยเหลือตามกรณี และจัดกิจกรรมด้านสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาและดูแลอย่างครบวงจร

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ต่างๆ

รายการเอกสารแนบ

  1. ศูนย์บริการขนาดไฟล์:21 KB
Was this information helpful? Yes    No