:::

((၂၄)မိနစ်ကြာရုပ်ရှင်)“တတိယအကြိမ်မြောက်နိုင်ငံသားသစ်များနှင့်သားသမီးများ ရဲ့အိမ်မက်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်း”မှတ်တမ်းရုပ် ရှင်

Hit : 205
Date : 2017/6/23
Updated : 2017/6/23 上午 11:12:00

Was this information helpful? Yes    No