:::

Mở lớp giai đoạn 2 “Đào tạo nhân viên chi viện giảng dạy ngôn ngữ Cư Dân mới ” năm 2017 thành phố Tân Bắc.

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Mở lớp giai đoạn 2 “Đào tạo nhân viên chi viện giảng dạy ngôn ngữ Cư Dân mới ” năm 2017 thành phố Tân Bắc.
Mở lớp giai đoạn 2 “Đào tạo nhân viên chi viện giảng dạy ngôn ngữ Cư Dân mới ” năm 2017 thành phố Tân Bắc.
Lượt : 136
Ngày : 2017/6/13
Cập nhật : 2017/6/13 下午 04:06:00

Khóa “Đào tạo nhân viên chi viện giảng dạy ngôn ngữ Cư Dân mới ”năm 2017 thành phố Tân Bắc lần lượt mở “Lớp khóa học nhân viên chi viện giảng dạy” từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2017 và “Lớp khóa học nâng cấp nhân viên chi viện giảng dạy” vào tháng 10 đến tháng 11 năm 2017 , hoan nghênh những người đủ 20 tuổi và phù hợp điều kiện đăng ký tham gia đào tạo.

Khóa học miễn phí, ưu tiên Cư dân mới thành phố Tân Bắc, chỉ tiêu có hạn, đăng ký đến khi đủ học viên.

Đăng ký trực tuyến: http://newres.pntcv.ntct.edu.tw

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không