:::

Khóa học đào tạo thông dịch viên chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2017 của Cục y tế thành phố Cơ Long

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKeelung City Government
Khóa học đào tạo thông dịch viên chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2017 của Cục y tế thành phố Cơ Long
Khóa học đào tạo thông dịch viên chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2017 của Cục y tế thành phố Cơ Long
Lượt : 139
Ngày : 2017/6/13
Cập nhật : 2017/6/13 下午 04:02:00

Cục Y tế thành phố Cơ Long tổ chức khóa đào tạo thông dịch viên chăm sóc sức khỏe sinh sản, nội dung cụ thể hãy gọi điện thoại: (02)2423-0181

Thời gian: Ngày 4/9 đến 3/10 /2017

Địa điểm: Lễ đường tầng 4 Cục Y tế thành phố Cơ Long (No.266, Xin 2nd Rd., Xinyi Dist., Keelung City)

Danh sách đính kèm

  1. ScheduleDung lượng:20 KB
Thông tin này có hữu ích không? Có    Không