:::

Khóa học chủ đề cư dân mới trên Mạng học tập kỹ thuật số e Đài Bắc

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuTaipei City Government
Khóa học chủ đề cư dân mới trên Mạng học tập kỹ thuật số e Đài Bắc
Khóa học chủ đề cư dân mới trên Mạng học tập kỹ thuật số e Đài Bắc
Lượt : 121
Ngày : 2017/6/13
Cập nhật : 2017/6/13 下午 04:00:00

Mạng học tập kỹ thuật số e Đài Bắc mở một loạt khóa học phụ đạo cuộc sống cho cư dân mới, xin hãy kích chọn “Tên khóa học” xem bài học trực tuyến

Tên khóa học

Mục tiêu khóa học

Giới thiệu và tọa đàm nguồn giáo dục phúc lợi xã hội

Bạn sẽ hiểu làm thế nào xây dựng quy tắc gia đình và vận hành quan hệ vợ chồng

Đào tạo nghề và hướng dẫn tìmviệc làm

Bạn sẽ hiểu Cư dân mới tiếp nhận đào tạo nghề và hướng dẫn tìm việc làm như thế nào

Giới thiệu pháp lệnh hộ tịch

Bạn sẽ hiểu khái niệm pháp lệnh về Cư dân mới của Sở hộ chính

Hướng dẫn cư trú và lập hộ tịch

Bạn sẽ hiểu về thông tin thực tiễn như phụ đạo cho Cư dân mới và người nước ngoài cư trú và lập hộ tịch ở Đài Loan

Chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống (Người hôn phối Đại Lục)

Bạn sẽ hiểu người hôn phối Đại Lục hòa nhập vào xã hội Đài Loan như thế nào và kinh nghiệm cuộc sống của họ ở Đài Loan.

Chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống (Người nước ngoài)

Bạn sẽ hiểu quá trình hòa nhập gia đình của Cư dân mới sau khi gả sang Đài Loan và những điều mắt thấy tai nghe và những tâm đắc của họ khi làm tình nguyện viên

Chăm sóc sức khỏe sinh sản

Bạn sẽ hiểu triết lý và khái niệm chăm sóc sức khỏe sinh sản

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không