:::

เมืองซินเป่ยเปิดรับสมัคร “หลักสูตรอบรมผู้ช่วยสอนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2017

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Government
เมืองซินเป่ยเปิดรับสมัคร “หลักสูตรอบรมผู้ช่วยสอนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2017
เมืองซินเป่ยเปิดรับสมัคร “หลักสูตรอบรมผู้ช่วยสอนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2017
ตี : 104
วันที่ : 2017/6/13
อัปเดต : 2017/6/13 下午 03:14:00

มืองซินเป่ยเปิดรับสมัคร“หลักสูตรอบรมผู้ช่วยสอนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” ประจำปี 2017 โดยจะเปิด “หลักสูตรอบรมผู้ช่วยสอนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (นักเรียนใหม่)” ในเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม ปี 2017 และ “หลักสูตรอบรมผู้ช่วยสอนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ระดับสูง” ในเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ปี 2017 ขอเชิญผู้ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์และตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดสมัครเข้ารับอบรม

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่อยู่ในเมืองซินเป่ยจะได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมได้ก่อนผู้อื่น ด่วน รับจำนวนจำกัด

เปิดสมัครออนไลน์:http://newres.pntcv.ntct.edu.tw

Was this information helpful? Yes    No