:::

เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เมืองไทเป

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลTaipei City Government
เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เมืองไทเป
เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เมืองไทเป
ตี : 147
วันที่ : 2017/6/13
อัปเดต : 2017/6/13 下午 03:09:00

เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตเมืองไทเปได้เปิดหลักสูตรสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ โปรดเลือกที่ “ชื่อหลักสูตร” เพื่อรับชมบทเรียนออนไลน์

ชื่อหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของบทเรียน

สัมมนาและแนะนำทรัพยากรเพื่อการศึกษา

คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและวิธีการสานสัมพันธ์ในครอบครัว

การให้คำปรึกษาในการทำงานและการประกอบอาชีพ

คุณจะได้เรียนรู้วิธีการอบรมเพื่อการประกอบวิชาชีพและการให้คำปรึกษาในการทำงาน

การให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนราษฎร์

คุณจะมีความเข้าใจในข้อกฎหมายทะเบียนราษฎร์เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

การพำนักและการอบรมเพื่อจดชื่อเข้าทะเบียนบ้าน

คุณจะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจดชื่อเข้าทะเบียนบ้านของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และชาวต่างชาติ

การแบ่งปันประสบการณ์ดำเนินชีวิต(ชาวจีน)

คุณจะเข้าใจว่าคู่สมรสชาวจีนมีวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไต้หวันได้อย่างไร

การแบ่งปันประสบการณ์ดำเนินชีวิต(ชาวต่างชาติ)

คุณจะรู้ว่าผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ย้ายเข้ามาอยู่ไต้หวันมีวิธีการปรับตัวอย่างไร และแบ่งปันประสบการณ์การเป็นอาสาสมัคร

สุขอนามัยและการเจริญพันธุ์

คุณจะได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยในการตั้งครรค์

Was this information helpful? Yes    No